หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างซอย ๑๘-๑๙ สาย ๒ หมู่ที่ ๑ กลุ่มบ้านนางแค จันทร์ประโคน [ 30 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๘ สาย ๓ ขวา หมู่ที่ ๑ (กลุ่มบ้านพื้นที่จัดสรรนิคมสร้างตนเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสี่แยกซอย ๑๙ สาย ๒ ขวา หมู่ ๒ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงทางขึ้น ลง สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุอุปกรณ์และพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]ซื้อกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]ซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการขยายเขตระบบประปาวางท่อพีวีซี จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนคสล.ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนคสล. ซอย ๒๑ ระหว่างสาย ๓-๔ หมู่ที่ ๓ (กลุ่มบ้าน กขคจ.) ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๑๗ ระหว่างสาย ๓-๔ ขวา หมู่ ๔ (กลุ่มบ้านนางทวี พุทธพิพิธ) ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๑๗-๑๘ สาย ๒ ขวา หมู่ที่ ๑ (กลุ่มบ้านนายพิเชษฐ์ บัวผัน) ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงหอถังเหล็กเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ซอย ๒๐ สาย ๔-เขาอ้ายก้าน หมู่ที่ ๕ (กลุ่มบ้านนางพรทิพย์ เนตรมาลี) ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณคอสะพาน ซอย ๒๐ ระหว่างสาย ๒-๓ ขวา หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลในพื้นที่อบต.ชอนน้อย ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน ๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน ซอย ๒๒ ระหว่างสาย ๑-๒ ขวา หมู่ที่ ๓ (กลุ่มบ้านนายจเด็จ บุญคง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน ซอย ๒๑ สาย ๑-๒ ขวา หมู่ที่ ๓ (กลุ่มบ้านนายจักรินทร์ ศรีวงษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างติดตั้งโคมไฟถนน แบบกิ่งเดียว จำนวน ๒ โคม บริเวณสี่แยกซอย ๑๘ สาย ๔ ขวา หมู่ ๔ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการชอนน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร อย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และกระเป๋าผ้า โครงการชอนน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร อย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]จ้างจัดอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก (แชมเปญ) ซอย ๒๓ ระหว่างสาย ๒-๓ ขวา หมู่ที่ ๓ (กลุ่มบ้านนายวิลัย เสือโนนม่วง) ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน โทร : 082-231-1778
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
  โทรศัพท์ : 0-3649-1340 โทรสาร : 0-3649-1340
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย
  จำนวนผู้เข้าชม 17,149,665 เริ่มนับ 29 ส.ค. 2554
  จัดทำโดย
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10