หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
 
 
ตำบลชอนน้อย เป็นตำบลที่เกิดจากการย้ายถิ่นฐาน
เข้ามาอยู่ของชาวบ้านจากหลายๆ แห่งมารวมกันอยู่แล้วตั้งเป็น
ตำบล ตั้งแต่เมื่อครั้งก่อตั้งเป็นนิคมสร้างตนเอง และส่วนหนึ่งได้
เข้ามาอยู่ภายหลังโดยการได้ซื้อสิทธิ์จากผู้ที่ได้รับการจัดสรร
รุ่นแรก ตำบลชอนน้อยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในที่จัดสรรของ
นิคมสร้างตนเอง ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็นล็อกๆ ละ 25 ไร่ ทำให้
ลักษณะการตั้งบ้านเรือนแต่ละหลังเป็นแบบกระจัดกระจาย
ไม่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเหมือนหมู่บ้านเก่าๆ โดยทั่วไป
การตั้งบ้านเรือนแต่ละหลังจะอยู่ห่างกันโดยปลูกเรียงรายสองข้างถนน ซึ่งตัดกันเป็นตารางหมากรุกทำให้การ
รวมกลุ่มหรือร่วมทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความยากลำบากคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีพื้นเพในแถบจังหวัดเดียวกัน มีความ
สนิทสนมและมีความเกี่ยวพันธ์กันทางเครือญาติ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน
ตำบลชอนน้อยเดิมเป็นหมู่ที่ 7 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี แล้วต่อมาได้แยกจากธารเกษมมาเป็นตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 15 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แล้วแยกออกมาเป็นตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อ พ.ศ.2519 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชไร่ที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง อาชีพรอง ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคนม โคเนื้อ ไก่ และส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้าขาย/รับจ้าง
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
 
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามใน
ประกาศจัดตั้งสภาตำบลจำนวน 3,637 แห่งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลประจำปี 2540 และประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 520 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป จึงถือเป็นวันจัดตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย
 
ที่ตั้ง
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อยตั้งอยู่ที่
บ้านห้วยแก้วสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวอำเภอพัฒนานิคมประมาณ 6 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็น อบต.ขนาดกลาง มีพื้นที่ 43.22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,012.5 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 
ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี์
ตำบลช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ตำบลหนองบัว
อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
จำนวนประชากร
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,590 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 1,264 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80
  หญิง จำนวน 1,326 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,010 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 59.93 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านห้วยสำราญพัฒนา 163 175 338 135
2 บ้านห้วยแก้วสามัคคี 198 219 417 152
3 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 397 403 800 315
4 บ้านชอนน้อย 329 335 664 285
5 บ้านศรีประชา 177 194 371 123
รวม 1,264 1,326 2,590 1,010
 
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน โทร : 082-231-1778
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
  โทรศัพท์ : 0-3649-1340 โทรสาร : 0-3649-1340
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย
  จำนวนผู้เข้าชม 21,344,239 เริ่มนับ 29 ส.ค. 2554
  จัดทำโดย
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10