หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศแนบท้ายงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบพ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
การรายงานงบประมาณประจำปี 2563 รับ-จ่าย เดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
การรายงานงบประมาณประจำปี 2563 รับ-จ่าย เดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
การรายงานงบประมาณประจำปี 2563 รับ-จ่าย เดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
การรายงานงบประมาณประจำปี 2563 รับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
การรายงานงบประมาณประจำปี 2563 รับ-จ่าย เดือนมกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
การรายงานงบประมาณประจำปี 2563 รับ-จ่าย เดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
การรายงานงบประมาณประจำปี 2563 รับ-จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)     2