หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ INFO [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือการดำเนินโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการ LOGIN เข้าใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ (NEW VERSION) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือการดำเนินโครงการการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)     2