หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติการให้บริการด้านการบริการรถบรรทุกน้ำอนกประสงค์ในการระงับเหตุอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
สถิติการให้บริการ ด้านการบริการรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ในการสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
สถิติการให้บริการด้านการบริการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
สถิติการให้บริการด้านการบริการ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
สถิติการให้บริการด้านการบริการงานเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
สถิติการให้บริการด้านการบริการงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
สถิติการให้บริการด้านการบริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามแบบ ข.1 ปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
สถิติการให้บริการด้านการบริการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
สถิติการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย รอบครึ่งปีแรกงบประมาณ 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 133  
 
  (1)