หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 870  
 
กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 93  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 107  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 105  
 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 82  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและควาเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 82  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและควาเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)  
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน โทร : 082-231-1778
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
  โทรศัพท์ : 0-3649-1340 โทรสาร : 0-3649-1340
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย
  จำนวนผู้เข้าชม 19,630,446 เริ่มนับ 29 ส.ค. 2554
  จัดทำโดย
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10