หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางอินทิรา ทองรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายญาตพัฒน์ จิตรประสงค์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางราตรี เฉลิมวัฒน์
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าที่ร้อยโทสรรเพ็ชร พันธ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง