หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางอินทิรา ทองรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย
chonnoi_lopburi@hotmail.com
โทร : 089 088 7634
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางราตรี เฉลิมวัฒน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
chonnoi_lopburi@hotmail.com
โทร : 089 801 8269


ว่าที่ร้อยโทสรรเพ็ชร พันธ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
chonnoi_lopburi@hotmail.com
โทร : 081 291 1422