หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''เมืองน่าอยู่ คู่ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจดี เกษตรอินทรีย์ ดูดีสิ่งแวดล้อม
พร้อมการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์ อบต.ชอนน้อย
ที่ทำการ อบต.ชอนน้อย
ทุ่งทานตะวันชอนน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชอนน้อย
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
รับเรื่องราวร้องเรียน / call center
โทร : 036-491-340
1
2
3
 
 
 
 
 
ทุ่งทานตะวันชอนน้อย
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
    
 
 
 
การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การตรวจสอบรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และการปกครองท้องถิ่น
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 
ปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
 
สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคงและลดความเสี่ยง
 
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามฤดูกาลให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวข้างเคียง
 
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดี และยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์
 
ปรับปรุง และส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง
 
จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย
 
จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
โทรศัพท์ : 0-3649-1340 โทรสาร : 0-3649-1340
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย
จำนวนผู้เข้าชม 13,572,978 เริ่มนับ 29 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10